9.2 Inte bara klimat eller energi

Vi måste också förstå att allt inte handlar om klimatförändringar och energifrågor. Människan har skapat flera processer som förändrar ekosystem, växters och djurs förmåga att fortplanta sig (bland annat orsakat av miljögifter som till och med återfinns i våra egna blodomlopp).

Men kanske tydligast märks det att människan inte bara var en åskådare utan verkligen en aktör, en spelare i evolutionen på den här planeten, genom klimatförändringar. Tyvärr har inlärningskurvan om klimatet varit onödigt lång. Många kloka vetenskapsmän väckte frågan och belyste den helt korrekt för ett halvt sekel sedan.

Det är en ödets ironi att människan med sin tankeförmåga, tävlingsinstinkt, nyfikenhet, egoism m.m. först skapat välfärd (och avundsjuka) men att vi saknat förmåga att i tid upptäcka reella hot mot denna välfärd. För vi är verkligen sent ute nu. Det kommer framgent att handla både om att minska klimatpåverkan och att parera/anpassa sig till klimatförändringar. Hade vi startat tidigare hade det i större utsträckning räckt med att reducera klimatpåverkan.

Och det märkliga är att lösningen i sig inte är hotfull eller ovälkommen. Lösningen ligger i att nyttja förnybara energikällor och att låta bli de ändliga, icke förnybara källorna. Det råder varken brist på energi, idéer eller vilja att göra saker rätt. Men viktigast av allt är att låta bli att göra fel.

<- kap 9.1

Leave a Comment