9.1 Energi

Eftersom mycket av utsläppen är kopplade till vårt sätt att i grunden generera välfärd har vi ytterligare en tröghet, att ta hänsyn till: Det tar tid att ändra på t.ex. våra transportsystem som idag till allra största delen drivs med fossila bränslen. Detsamma gäller framställningen av elektricitet.

Man skall dock ha i minne att det inte är någon brist på energi på planeten: Människan använder momentant ca 13 TW (13 000 000 000 000 Watt). Det är den effekt som vi (6,5 miljarder människor) använder för att generera vår välfärd. I naturen finns det ca 120.000 TW i form av solenergi, vindkraft, vågenergi, biomassa mm. Det är den mängd energi som kommer hit från solen och som omvandlas i olika former. Det är alltså ingen brist på energi på planeten, det som brister är våra system för att kunna tillgodo

göra oss den (se kapitel 6.3).

En första hemläxa är att göra saker effektivare. Det handlar om allt från att byta glödlampor till att nyttja spillvärme från industrin till att värma bostäder. Parallellt med det måste vi ifrågasätta våra levnadsmönster. Detta blir i synnerhet uppenbart då västvärlden ifrågasätter utvecklingsländernas ambitioner att skapa sig välfärd på liknande sätt som vi redan har gjort.

Givetvis måste vi öka andelen förnybar energi, t ex med vindkraft, solenergi och ett hållbart användande av skogs- och jordbruksprodukter. Men det räcker inte med att göra mer av det som är rätt, människan måste också kraftigt reducera det som är fel.

Sett ur ett försörjningsperspektiv är det kanske viktigaste att öka förmågan att använda förnybar energi, men sett ur ett klimatperspektiv är det viktigaste att minska fossil förbränning och skogsskövling. Givetvis skall det ske parallellt: minska energiförbrukningen, öka inslaget förnybar energi och reducera fossila energikällor. Vi bör verka för att genomföra detta både här hemma och i andra länder. Därtill tvingas vi anpassa oss, och hjälpa andra att anpassa sig, till nya klimatsituationer.

<- kap 9          kap 9.2 ->

Leave a Comment