Kapitel 9 Energi

Energifrågor har länge varit viktiga och i och med klimatförändringarna så blir de än viktigare. Både för att vårt sätt att utvinna energi i många fall påverkar klimatet, men även för att klimatet påverkar våra förutsättningar att utvinna energi.

<- kap 8.4          kap 9.1 ->

Leave a Comment