8.4 Konsekvenser

Konsekvenserna om vi inte agerar kraftfullt för att minska klimatpåverkan, kommer att bli ödesdigra. Redan vid två graders uppvärmning riskerar flera miljoner människor att lida brist på rent vatten, 20-30 % av våra ekosystem riskerar att utrotas m.m. Hur detta kommer att påverka våra samhällsstrukturer vet ingen, men det kommer inte att vara enkelt att hantera.

Nichloas Stern, tidigare chef för Världsbanken, skriver i sin rapport The Economics of Climate Change: The Stern Review att konsekvenserna kan jämföras med depressionen på 30-talet eller världskrigen och att det skulle vara mycket svårt att komma ur de situationerna. Men Stern ger även vägledning om hur vi kan klara oss ur krisen.

“För att stabilisera mängden växthusgaser i atmosfären måste utsläppen nå en peak och därefter minska” skriver IPCC i en av sina rapporter 20071 (IPCC Summary for Policymakers, 2007 WG3 D18, sidan 15). “Ju tidigare peaken inträffar och ju kraftigare minskningen blir, desto mindre klimatförändringar”.

Det är av största vikt att snabbt reducera människans klimatpåverkan. Även sedan vi har nått målet att inte nettogenerera några växthusgaser till atmosfären, kommer klimatet att förändras på grund av alla trögheter som finns i systemet. Men ju tidigare vi agerar, desto mindre problem står för dörren.

Människans årliga utsläpp av koldioxid de senaste 150 åren. Svarta kurvan är totala utsläppen, de färgade linjerna i vänstra halvan av diagrammet är fördelningen relaterad till olika regioner. Ljusgrön är Europa, den blå linjen USA. Utsläppen sköt fart efter 50-talet. Två scenarier för minskade utsläpp samt konsekvenser i form av förändrad medeltemperatur. Notera att kurvan som representerar kraftigast reduktion passerar under noll i nettoutsläpp innan år 2100.

<- kap 8.3          kap 9 ->

Leave a Comment