8.2 Klockan är inte fem i tolv

Många vill använda symboliken att klockan är fem i tolv och att vi nu måste agera kraftfullt för att undvika klimatförändringar. Men klockan har passerat tolv, det går inte att undvika klimatförändringar. Däremot kan vi fortfarande påverka hur omfattande de skall bli.

Man kan jämföra situationen med ett tåg som har lämnat stationen. Under tio tusen år stod tåget inne vid samma station. Klimatet är en pågående dynamisk process så enligt analogin medför detta att tåget inte stått helt still, det har hela tiden rört sig fram och tillbaka, men det har i alla fall stått vid samma station sedan jorden gick ur den senaste istiden.

I tiotusen år har vårt klimatsystem varit relativt stabilt med bara mindre variationer. Nu har vi lämnat den stationen och situationen, nu förändras jordens klimatsystem. Förhoppningsvis kan vi hejda klimatförändringarna relativt snart. Vi kommer dock aldrig att återfå 1900-talets klimatsystem.

Vid en istid stod tåget vid en annan station. Nu har tåget lämnat den stationen som det stått vid de senaste tio tusen åren. Hur fort det kommer att gå och var tåget kommer att stanna, det är upp till oss människor – men bara inom vissa gränser.

<- kap 8.1          kap 8.3 – >

Leave a Comment