7.6 Förändrade vädermönster

På många platser kommer man att få uppleva förändringar i vädermönster, främst i sannolikheter för t.ex. nederbörd och temperaturer som man inte har haft tidigare. Observera att det inte måste betyda att det blir högre temperatur, det räcker med att värmen håller i sig längre tid än tidigare. Många klimatmodeller visar att sannolikheten för värmeböljor ökar samtidigt som sannolikheten för extrem kyla minskar. Vidare förskjuts lågtrycksbanor och sannolikheten för kraftigare nederbörd ökar.

Sommaren 2003 bjöd på en osannolik värmebölja i Sydeuropa. Klimatmodeller visar att den sortens somrar troligen representerar en vanlig sommar inom ett par tiotals år.

<- kap 7.5          kap 8 ->

Leave a Comment