7.5 Skogsbränder

Skogsbränder blir vanligare. I takt med att klimatet förändras, påverkas förutsättningarna för växter att överleva där de under tusentals år anpassat sig under ett förhållandevis stabilt klimat. Det är inte ovanligt att skogsbränder startar genom människors agerande t.ex. gnistbildning från tåg, att folk avsiktligt tänder på eller av naturliga orsaker som blixtnedslag.

Då klimatet förändras snabbare än många växter – i synnerhet träd – hinner anpassa sig, medför det sannolikt att mängden torr biomassa kommer att öka i framtiden. Klimatmodeller visar även att vissa områden, t.ex. södra Europa, kommer att få erfara flera varma och torra somrar i framtiden. Skogsbränder kommer sannolikt att öka i omfattning och de kommer troligen att bli ännu svårare att bekämpa.

<- kap 7.4          kap 7.6 ->

Leave a Comment