7.4 Minsta gemensamma nämnare

IPCC:s sammanställningar och kvantifieringar bör betraktas som en minsta tänkbar förändring, inte nödvändigtvis den mest sannolika. Framför allt är det inte det kraftigaste som kan ske.

IPCC utesluter inte att förändringarna går snabbare eller blir större. Precis det skedde sensommaren-hösten 2007 när oväntat mycket av det havsbaserade istäcket kring Nordpolen smälte.

Säsongvariationer gör att isen har sin minsta utbredning i mitten av september varje år. Man visste att istäcket successivt krympte och beräknade att Nordpolen skulle vara isfri sommartid omkring år 2100. Men satellitmätningar visade en situation i september 2007 som inte var beräknad att ske förrän omkring 2040 (“The Big Melt” från Carbon Equity).

Glaciärer smälter. Det medför att vattenföringen i floderna ökar vilket till en början påverkar jordbruket positivt. Men i samband med avsmältningen ökar riskerna för ras och skred, både i närheten av glaciärerna och längs flodsystemen. Inom några årtionden kommer man att se konsekvenser i form av minskad mängd vatten i floderna eftersom vattenreservoaren i form av glaciärer helt enkelt smält bort och runnit ut i havet.

<- kap 7.3          kap 7.5 ->

Leave a Comment