6.1 Vilka klimatförändringar tål samhället?

Naturen har upplevt många klimatförändringar. Våra moderna samhällen har däremot aldrig varit i närheten av ens de måttligaste klimatförändringar vi nu kan befara. Vi förutsätter att ekosystem (t.ex. växtlighet), grundläggande ekosystemtjänster (t.ex. reningsprocesser som skapar dricksvatten) och vädermönster (t.ex. stormar och havsnivå) inte förändras mer än att vi kan anpassa oss (eller anpassa naturen).

Risker för konflikter mellan människor ökar när grundläggande ekosystemtjänster förändras. Det påverkar vår infrastruktur, våra ekonomiska system, säkerhetspolitik, livsmedelsförsörjning m.m. samt stressar och urholkar samhällsvärderingar. Trögheter i systemet gör att det tar hundratals till tusentals år innan nya klimat stabiliseras, t.ex. i form av ny havsnivå, vegetationszoner mm. Klimatet är aldrig stilla, men kan vara relativt stabilt över en kortare eller längre tidsperiod.

<- kap 6          kap 6.2 ->

Leave a Comment