Kapitel 6 Samhället

Hur mycket klimatförändringar tål våra samhälle? Kan vi hoppas på att klimatet skall vara “på vår sida”, eller måste vi förbereda oss för svåra situationer? I så fall vilka?

<- kap 5.2          kap 6.1 ->

Leave a Comment