Kapitel 5 Kol

Människans utsläpp av koldioxid kommer bland annat från förbränning av fossilt kol och biomassa. Hur mycket kol finns det egentligen och hur ser cirkulationen i naturen ut? Visste du tex att naturen själv släpper ut betydligt mer koldioxid än vi människor till atmosfären? Men man måste även ta hänsyn till att naturen tar bort koldioxid från atmosfären, något vi människor inte gör alls.

<- kap 4.3          kap 5.1 ->

Leave a Comment