4.2 Inte bara koldioxid

Som debatten förs i media har man lätt fått intryck av att det är koldioxidutsläpp från olja, kol och gas som är enda boven i dramat och att t.ex. koldioxid från biobränslen (metanol, etanol m fl) är neutrala eller till och med bra för klimatet (“miljövänliga”). Men skall man välja mellan fossilt eller biobränsle så bör man välja biobränslen. Då finns det i alla fall en möjlighet att sluta cirkeln i ett kretslopp.

Koldioxid är koldioxid, naturen bryr sig inte om varifrån den kommer. Det är summan av alla utsläpp av koldioxid som skapar förändring av växthuseffekten. Så länge det är ett överskott av växthusgaser i atmosfären så ligger det i människans intresse att minska alla utsläpp, även naturliga som t ex sker vid förmultning eller förbränning av biomassa.

Producenter av biobränslen ta ett större ansvar och slutförvara den koldioxid som bildas som biprodukt vid produktionen av etanol och andra biobränslen. Idag släpps den koldioxiden ut från processerna med motiveringen att “den är naturlig”. Det vore en enkel sak att komprimera och slutförvara den när man ändå har den i koncentrerad form.

Men det är inte bara antropogena utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, det finns även andra växthusgaser. Halterna av metan och lustgas har ökat de senaste två hundra åren. Vidare har vi tillfört nya, helt konstgjorda, ämnen som också är växthusgaser, t.ex. freon och perflourmetan.

Och det är inte bara växthusgaser som påverkar klimatet, vi människor gör andra saker som också påverkar klimatet, t.ex. att omvandla skogsmark till öppna fält eller att generera luftföroreningar som sot, svavelföreningar och andra partiklar.

<- kap 4.1          kap 4.3 ->

Leave a Comment