4.1 Återkopplingar

Då, för 10-12 000 år sedan, började jorden värmas upp, orsakat av förändringar i inkommande solenergi, jordaxelns lutning mm. Det fick till följd att en del snö, is och glaciärer smälte. Det fick i sin tur till följd att planeten jorden blev lite mörkare. Markytan under glaciärerna samt haven är mörkare än snö och is. Den mörkare ytan absorberade mer av solenergin vilket fick till följd att klimatet blev varmare. Och nu är systemet återkopplat: Det varmare klimatet fick till följd att mer snö och is smälte.

Återkopplingar skapade tidigare klimatförändringar. En liten initial förändring av inkommande mängd solenergi gjorde att jorden gick ur förra istiden för 10-12 000 år sedan. Förändringen i solenergi smälte en del glaciärer, vilket gjorde att lite mer av markytan/haven blottlades, vilket gjorde att mer solenergi absorberades, vilket gjorde att det blev varmare, vilket…o.s.v. Liknande processer skedde i haven som, när de blev varmare, började netto avge koldioxid, vilket förstärkte växthuseffekten, vilket gjorde att det blev varmare… Dessa processer sker även idag, men dagens förändringar orsakades inte av förändringar av solenergi utan av att människan förstärkt växthuseffekten.

Liknande processer skedde i haven. Även de värmdes upp, men det var en viss fördröjning jämfört med hur snabbt temperaturen steg i luften. Efterhand som haven blev varmare började de avge koldioxid. Mer koldioxid i luften gjorde att växthuseffekten förstärktes (fortfarande för 10-12 tusen år sedan). Den förstärkta växthuseffekten gjorde att det blev ett varmare klimat och haven värmdes ytterligare.

Precis samma processer verkar idag. Skillnaden ligger i att förändringarna i inkommande solenergi är små jämfört med den antropogena, mänskliga, påverkan på klimatet. Vi har startat klimatförändringar som kan bli självgenererande. För ytterligare förklaringar, se t.ex. texten Basic Radiation Caclulations på sajten “Discovery of Global Warming” av Spencer Weart.

<- kap 4          kap 4.2 ->

Leave a Comment