3.1 Ett växthus

Alla har hört talas om den, men hur fungerar den egentligen? Egentligen är ordet lite missvisande eftersom jordens atmosfär inte fungerar på samma sätt som ett växthus. I ett växthus kan stora delar av solens energi transporteras igenom glasrutorna och värma upp ytorna inne i växthuset. Så långt stämmer analogin. Men det som gör att det är varmare i växthuset än utanför (den marken/luften värms ju också av solen) är att glasrutorna hindrar den uppvärmda luften att strömma någon annanstans.

Atmosfären och växthusets glas har dock samma funktion genom att båda släpper in en stor del av den instrålade kortvågiga solstrålningen, men förhindrar att långvågig värmestrålning passerar ut.

Ett växthus.

Utan växthuseffekten skulle jorden till största delen vara frusen och täckt av glaciärer. Växthuseffekten är nödvändig för liv på jorden. Växthuseffekten fungerar delvis som ett växthus.

<- kap 3          kap 3.2 ->

Leave a Comment