2.3 Grundprinciper för att ändra klimatet

Det finns tre grundprinciper för att förändra en planets klimat:

1. Förändrad solinstrålning,

2. Förändring av planetens albedo, d.v.s. förmågan att reflektera bort inkommande energi (hav, snö, skogar, moln har alla olika “färg” eller reflektionsförmåga)

3. Förändring av växthusgaser.

Historiska klimatförändringar som istider som kommer och går har orsakats av variationer i solinstrålning som därefter har fortplantats i klimatsystemet och därefter bland annat orsakat variationer av albedo och mängden växthusgaser.

Det vi människor gjort det senaste hundratalet år, är att vi förändrat jordens albedo och förekomsten av växthusgaser. Förändringarna är så stora att klimatets balans förskjutits och klimatvariationer kommer att inträffa till dess en ny jämviktsnivå inträtt. Den nya jämviktsnivån kommer att vara minst en – kanske upp till sex – grader varmare än idag. Förändringen av jämviktsläget kommer att fortgå så länge klimatsystemet är ur balans, i bästa fall 50-100 år till, i sämsta fall flera hundra, eller kanske tusentals, år till.

<- kap 2.2          kap 3 ->

Leave a Comment