Kapitel 2 Komplexa system

Klimatsystemet är komplext.

Ett komplext system är så mycket mer än ett komplicerat system. Att det är komplext innebär bland annat att det finns lärande, irreversibla processer och återkopplingar över olika skalor. Komplexa system är oförutsägbara i den bemärkelsen att ma inte kan räkna fram annat är sannolika skeenden, de går inte att beskriva exakt, än mindre förutspå. En annan viktig egenskap är att de ständigt förändras.

<- kap 1.3          kap 2.1 ->

Leave a Comment