1.3 Istider kommer och går

Istider kommer och går. Prover från glaciärer, sediment i haven m.m. visar att naturen själv kan vandra mellan kraftigt skilda klimatsituationer (se kapitel 1.2).

Variationer i solinstrålning, “Milankovitch-cykler”, gör att olika mycket energi kommer in till jorden och att fördelningen över jordytan förändras, t ex genom jordaxelns lutning. Cyklerna varierar med perioder på ca 20.000, 40.000 och 110.000 år. Förändringar av albedo (från latinets vithet).

Albedo anger hur stor andel av inkommande solljus som reflekteras. En ljusare planet blir kallare, en mörkare blir varmare. Moln, snö, växtlighet, markförändringar, vulkanutbrott och luftföroreningar förändrar albedo.

Växthusgaser absorberar och återutsänder värmestrålning. Vattenånga, koldioxid, metan, lustgas, freoner m.m. gör att atmosfären nu håller en genomsnittlig temperatur på +15 istället för -18 °C som skulle varit medeltemperaturen om inte växthuseffekten funnits (*). Växthusgasernas sammansättning och koncentration har varierat tidigare genom naturliga utsläpp och upptag, från/till t.ex. hav och biosfär. För närvarande binder skog och hav ca hälften av människans utsläpp, men beroende på hur klimatet förändras kan biosfär och hav istället övergå till att netto avge växthusgaser.

Det skulle vara -18 °C eller kallare om det inte fanns växthusgaser och jorden i övrigt hade samma albedo som idag. Eftersom frånvaro av växthusgaser skulle göra planeten kallare skulle det även medföra att en större andel vatten var fruset. Det i sin tur skulle ge jorden att högre albedo (ljusare planet), vilket i sin tur skulle sänka temperaturen ytterligare.

Uppskattningar av temperaturvariationerna från Vostok på Antarktis visar att vi de senaste ca 10 000 åren har haft relativt stabilt klimat men att den perioden föregicks av en period med betydligt lägre temperaturer, d.v.s. istid och kraftiga kast i klimatet.

Dessa klimatsvängningar hade ingenting med människan att göra – annat än att man var tvungen att anpassa sig till dem.  (Människosläktet utvecklade förmågan att tala för cirka 100.000 år sedan. Vi övergick från att vara nomader till att bli mer bofasta med jordbruk och byggandet av små samhällen för cirka 10.000 år sedan.)

<- kap 1.2          kap 2 ->

Leave a Comment