1.1 Klimat i ständig förändring

Under en istid är stora delar av Europa, Asien och Nordamerika täckta av hundratals meter is. Samtidigt är havsnivån i haven (Atlanten, Stilla havet etc.) upp till hundra meter lägre än idag. Det är en vanlig klimatsituation och variationer av det slaget har naturen åstadkommit många gånger, helt på egen hand, utan människans inblandning.

Glaciär på Grönland. Foto Torkel Ideström.

Det finns många sätt att beskriva olika klimatsituationer. En av de vanligare är att jämföra medeltemperaturen i luften. De senaste hundra åren har vi mätt temperaturen med instrument och förhistoriska temperaturer kan beräknas indirekt genom att studera kemiska och biologiska spår i naturen, t ex pollen som lagrats i mossar och havssediment eller kemiska spår i glaciärer eller avlagringar i berg. Dessa spår ger en bild av hur klimatet varierat genom hundratusentals, i vissa fall miljontals, år fram till idag. De är viktiga för att förstå vad som har påverkat klimatet och vilka konsekvenserna blivit.

Observationer av faktorer som påverkar vårt nutida klimat visar att vi kommande hundra år skulle kunna stå inför klimatförändringar av samma storleksordning som en halv till en istid – men åt andra hållet. Alla har vid det här laget hört att det blir varmare, men lika viktigt, eller viktigare, är andra konsekvenser på klimatsystemet.

Exempel är mindre glaciärer, högre havsvattennivå, förändrad växtlighet, skogsbränder, kraftig påverkan på ekosystem både på land och i hav och sjöar. Vi skall ge en orientering om de faktorer som påverkar klimatet på jorden och som orsakar förändringar i jordens värmebalans.

Vidare skall vi sätta lite perspektiv på de förändringar i samhälle, natur och ekonomi som ett förändrat klimat kan leda till. Klimatförändringar som inte kommer att gå obemärkt förbi.

<- kap 1          kap 1.2 ->

Leave a Comment