Klimatskola

Här finner ni en klimatskola som beskriver vad klimat är för något, scenarios över framtiden, problem och möjligheter som vi människor bör ta tag i.

Materialet bygger på utbildningar och seminarier som meteorolog Martin Hedberg håller. Texterna är skrivna så att de skall kunna läsas även utan specialkunskaper i matematik eller fysik.

kap 1 ->